«Akkorden gjør at våre taktekkere tjener best i bransjen»

2021-08-30 Nyhet
prosjektleder og taktekker samarbeider på prosjekter

Ståle Wangen har stortrivdes i IcopalTak i 20 år. Det skyldes et godt arbeidsmiljø, en kultur for høy kvalitet i leveransene, og ordninger som belønner de flinkeste i taktekker-bransjen.

Ståle Wangen har over 20 års erfaring fra IcopalTaks avdeling på Fjellhamar.

– Jeg begynte som prosjektleder og har stortrivdes med det siden. Byggenæringen er en spennende bransje, der vi hele tiden må balansere strenge krav med behovet for å finne smartere veier, sier han.

Hans kjepphest er å sikre at rutinene er på plass, og strukturen satt før oppstart av prosjektene.

– Jeg liker å ha kontroll. Det er utenkelig å havne i en situasjon der jeg mister oversikten i de prosjektene jeg styrer. Uten struktur havarerer prosjektene, sier Wangen.

Vil du vite mer om å jobbe i IcopalTak?

Spennende utfordringer hver dag

Prosjektleder og taktekker fra IcopalTak samarbeider

– IcopalTak er en fin arbeidsplass. Det er spennende utfordringer hver dag, og jeg liker at det er litt trøkk, sier han.

Særlig fremheves arbeidsmiljøet, og at IcopalTak eies av verdens største leverandør til alle typer tak.

– Å være del av en stor og trygg bedrift er vesentlig for meg, sier Wangen.

Vel så viktig er miljøet der han fremhever gode kolleger og at det er kollegial takhøyde.

– Jeg liker at vi kan diskutere oss frem til smarte løsninger. Det er bra for kunden. Det er bra for oss.

Jobber med forbedringer hver dag


Wangen er svært positiv til en bedriftskultur der det hele tiden søkes å fornye og forbedre.

– Ingenting er satt. Vi kan hele tiden jobbe med å finne smartere løsninger og metoder. Det tror jeg vi alle synes er svært positivt. Det viktigste er at kvaliteten blir høy, sier han.

Derfor søker selskapet også å komme tidlig i posisjon på prosjektene, slik at de kan dele råd og kunnskap som fører til det beste sluttresultatet for kundene.

– Vi ønsker å positivt påvirke kunden til å velge de løsningene som gir den beste kvaliteten over tid. Dette har vi lykkes godt med, sier Wangen som har merket en klar dreining i egne arbeidsoppgaver.

Dette gjennom større ansvar for å mene noe rundt prosjekteringen.

- Jeg bruker nå mye mer tid på rådgivning enn for ti år siden. Det har vært et klart skifte i markedet som gir høyere kvalitet, færre følgeskader og få reklamasjoner. Vi skal alltid være kjent for godt og solid håndverk, sier han stolt.

Hemmeligheten bak kvaliteten på leveransene er tredelt:

  • Kvaliteten på produktene
  • Metoder, systemer og rutiner
  • De mest kompetente og erfarne taktekkerne

Bli en del av IcopalTak's bedriftskultur


De samme kundene kommer igjen og igjen


Wangen forteller om en oppringing han fikk fra en entreprenør for over ti år siden.

– Jeg ble bedt om å holde et foredrag om grytetekking for 10-12 prosjektledere. Siden de hadde noen ferske erfaringer på tak som var tekket på en ukyndig måte, var det lett å få gehør for å velge kvalitet. Dette merker vi særlig blant de hos kundene som har ansvar for ettermarkedet. De vet hvor kostbart det er når takene ikke tekkes riktig, sier han.

I dag er mange av Wangens største oppdragsgivere blant gruppen som satt i tilhørergruppen, og det er vanlig at de samme kundene kommer igjen og igjen.

– Vi får flest jobber fra folk vi har kjent i mange år. De er som oss, de sover best når de vet at vi gjør det som skal til for å levere solide løsninger som beskytter taket på beste måte, sier han.

IcopalTak arbeidsplass

Taktekkerne tjener best hos IcopalTak


Lønn er ofte viktig når en taktekker bytter jobb, og Wangen forteller at det er noen misforståelser i markedet rundt lønnsbetingelsene til IcopalTak.

– Vi bruker akkord sammen med grunnlønn noe som gir muligheter for svært god lønn. Vår lønnsmodell belønner de som er dyktigst, og de teamene som har funnet de smarteste arbeidsformene, sier han.

Teamene som jobber med Wangen vet at jo bedre de fungerer som et lag, desto mer kan de tjene ved å legge det beste taket med de mest solide metodene.

– Mange av taktekkerne har vært her like lenge som meg, og de er flinke til å inkludere nye kolleger. Dermed tjener teamet best mulig på hvert prosjekt, sier Wangen.

Han nøler ikke med å hevde at IcopalTak er ledende på lønn og betingelser som pensjon og forsikringer.


– Ingen tjener så godt som oss om de er villige til å jobbe for det. Det handler om å tenke smart, og evne å flytte beina raskt og riktig, sier han med et smil.

Søk jobb i IcopalTak!