Trivsel på jobb gir gode resultater

Trivsel på jobb gir gode resultater

Vi mener at mennesker som trives på jobb, sikrer det beste sluttresultatet. Vårt arbeidsmiljø består av en gjeng med stolthet for faget, og ledere som er opptatt av å se og ivareta sine ansatte. Ledelsen skal, i likhet med håndverkerne, være ute der verdiskapningen skjer: På byggeplassene. Det gjør også at terskelen for å si ifra om problemer og utfordringer er lav. Hos oss kommer ansatte jevnlig med forbedringsforslag og tilbakemeldinger, og mange jobber tett med teknisk avdeling for å komme frem til de beste løsningene.

prosjektleder og taktekker samarbeider
Nulltoleranse for skader

Nulltoleranse for skader

Å jobbe i høyden innebærer risiko. Derfor er det viktig med grundige risikovurderinger og rutiner for hvert enkelt prosjekt. Slik ivaretar vi sikkerheten på best mulig måte. Målet vårt må alltid være at ingen skades på jobb. I dag har vi en H1-verdi på 2, hvor H1-verdien viser frekvensen av arbeidsrelaterte personskader med fravær per million arbeidstimer. Arbeidet for å hindre arbeidsrelaterte skader prioriteres daglig, og tallet skal på sikt bli til 0.

taktekkerteam samarbeider

Klima og miljøavtrykk

IcopalTak jobber kontinuerlig med å finne arbeidsmetodene som verken skader miljø, mennesker eller mulighetene for generasjonene som kommer etter oss.  Morselskapet BMI Norge er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001, som bidrar til at IcopalTak og produktene vi bruker, er del av en aktiv miljøstyring som bidrar til at vi oppnår en bærekraftig utvikling. Standarden bidrar med systemer som kan redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Det omfatter energiforbruk, avfallshåndtering, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging.

Miljø og HMS

Det kan hende du finner noen som kan gjøre jobben rimeligere enn oss, men ikke grundigere og ryddigere. Det er svært viktig at både arbeidernes og beboernes sikkerhet er ivaretatt mens arbeidet pågår – og at påvirkningen på omgivelsene rundt byggeprosjektet er minst mulig. Hos IcopalTak tar ledere og ansatte jevnlige kurs for å ivareta sikkerhet og kompetanse, og god HMS gjennomsyrer alt vi gjør. Det som teller er hva hver enkelt gjør i hverdagen, og med gode rutiner og grundig oppfølging får hver enkelt person kunnskapen og tryggheten de trenger.

prosjektleder og taktekker samarbeider på prosjekter

Miljøstandarder og -sertifiseringer

Flere av våre Icopal-produkter har EPD-sertifikat (Enviromental Product Declaration). Dette sertifikatet gjør det tydelig hvilke råmaterialer som er brukt i løsningene som produseres, hvordan de produseres, og hvordan de distribueres. Prosessen med å få et EPD-sertifikat kan ta opptil to år, fordi det tar lang tid å dokumentere et produkts miljøavtrykk. Vi har i dag flere produkter som er på vei til å bli sertifisert. Resultatet er produkter som trygt kan velges til bygg med strenge miljøstandarder, som LEED, BREAAM eller DGNB.