Vår påvirkning

Målet er produsere produkter på en måte som møter dagens behov, uten at vi ødelegger muligheter for fremtidens generasjoner. Det krever at vi arbeider så effektivt, smart og kvalitetsbevisst som mulig for å redusere vårt klima- og miljøavtrykk. Vi skal produsere på en måte som ikke skader miljøet, vi skal bidra til bygg som varer lenge, og vi skal sikre ansvarlig bruk og gjenbruk av materialer.

Mennesker som viktigste ressurs

Det er menneskene som anbefaler de beste løsningene for bygget, og det er menneskene som utvikler ideer til innovative produkter og løsninger. Derfor investerer vi i menneskene: Våre partnere, kunder og egne ansatte. Samtidig skal likestilling og mangfold gjennomsyre bedriftskulturen vår. Et aktivt mangfold og likestilling gjør at vi kan påvirke og endre holdninger, øke kunnskap om kunder og målgrupper, og utvikle gode tjenester og produkter.