Dokumentasjon

Dokumentasjon på hva som er gjort og hvilke produkter som ligger på taket ditt er nødvendig for at du skal kunne følge opp med riktig vedlikehold, og er viktig i forbindelse med verdifastsetting før salg av eiendom. Samtidig er det et økende krav i bygg- og anleggsbransjen om dokumentasjon av hva slags produkter og materialer som er blitt brukt i et byggeprosjekt.

Her finner du dokumentasjon om ytelseserklæring (DoP), teknisk datablad (TDS), teknisk godkjenning (TG) og miljødeklarasjon (EPD) for våre produkter.

Ytelseserklæring

For byggevarer hvor det finnes en harmonisert europeisk produktstandard (hEN) er det obligatorisk å CE-merke produktet. I tillegg er det krav om å utarbeide en ytelseserklæring som blant annet gir informasjon om produsent, bruksområde, attestasjonssystem.

Finn dokument

Teknisk datablad

Et teknisk datablad kan inneholde tekniske informasjon utover det ytelseserklæringen angir, samt annen relevant informasjon om produktet som for eksempel dimensjoner, farger og lignende.

Finn dokument

Teknisk godkjenning

Få dokumentasjon om sertifikater, tekniske godkjenninger eller ETA’er på produkter eller systemløsninger.

Finn dokument

Miljødeklarasjon

Miljødeklarasjoner gir en kortfattet dokumentasjon av miljøegenskapene til et ferdig produkt. I Norge og internasjonalt er dette forkortet til EPD, som står for Environmental Product Declaration.

Finn dokument

Kontakt oss!

Har du et prosjekt du planlegger, eller ønsker en befaring på taket ditt?

IcopalTak hjelper deg med å ta de smarteste takvalgene. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Skriv kort hva henvendelsen gjelder