Etiske retningslinjer for leverandører

Vi forplikter oss til fremskritt. Vi investerer våre ressurser for å levere bedre produkter til våre kunder og skape bedre forhold til de som er avhengig av oss. Vår ledelse handler i tråd med denne visjonen. Nedenfor finner du våre etiske retningslinjer for våre leverandører.

 

Etiske retningslinjer (No)

Code of Conduct (En)