Vi legger vekt på personlig kontakt

IcopalTak AS har 8 avdelinger og 200 ansatte i Norge.
Dette gjør oss til en av landets største takentreprenør, målt i omsetning og menneskelige ressurser.


I IcopalTak tilstreber vi en flat organisasjon med korte beslutningsveier. Aksepterer du et tilbud fra oss, vil du kun ha èn person å forholde deg til når prosjektet skal gjennomføres. Din kontaktperson er vår prosjektleder, som er mellomleddet mellom deg som kunde og våre fast ansatte taktekkere. Dette forenkler kommunikasjonen og reduserer mulighetene for misforståelser. Overfor alle ledd i byggeprosessen – fra arkitekt til håndverker – bistår våre fagfolk med informasjon om Icopal produktene og tekniske løsninger.

Kontaktpersoner

IcopalTak består av åtte avdelinger med over 200 taktekkere som dekker store deler av landet. Våre håndverkere er kjent for å levere flate tak av høy kvalitet. Her kan du filtrere på funksjon og finne riktig kontaktperson for deg. 

Du kan også finne din nærmeste avdeling her

Våre avdelinger

Senior Prosjektleder

Eivind Bondhus
Senior Prosjektleder
Anders Sæterdal
Senior Prosjektleder
Ottar Venemyr
Senior Prosjektleder

Serviceleder

Bjørnar Holm
Serviceleder
Kurt Mikkelsen Skjørestad
Serviceleder
Oddbjørn Burø
Serviceleder
Lars Andreas Vassbotn
Serviceleder

Prosjektleder

Ole Henry Brekke
Prosjektleder
Harald Edvardsen
Prosjektleder
Ståle Wangen
Senior Prosjektleder
Tommy Fallet
Prosjektleder
Esten Kildal
Prosjektleder
Andreas Strøm
Prosjektleder
René Fjelltvedt
Prosjektleder
Daniel Kania
Prosjektleder

Prosjektsekretær

Gro S. Halle Lund
Prosjektsekretær

Avdelingsleder

Henrik Søgaard Karlsen
Avdelingsleder
Jon Bjørgul
Avdelingsleder
Vidar Johannessen
Avdelingsleder
Morten Berg
Avdelingsleder
Atle Berg
Avdelingsleder
Kine Sagbakken
Avdelingsleder
Håkan Wikstrøm
Avdelingsleder
Arle Gausel
Avdelingsleder

Prosjektselger

John Christian Thrane Nielsen
Prosjektselger

Servicekoordinator

Thomas Kaasbøll
Servicekoordinator