Vi legger vekt på personlig kontakt

IcopalTak AS har 8 avdelinger og 200 ansatte i Norge.
Dette gjør oss til en av landets største takentreprenør, målt i omsetning og menneskelige ressurser.


I IcopalTak tilstreber vi en flat organisasjon med korte beslutningsveier. Aksepterer du et tilbud fra oss, vil du kun ha èn person å forholde deg til når prosjektet skal gjennomføres. Din kontaktperson er vår prosjektleder, som er mellomleddet mellom deg som kunde og våre fast ansatte taktekkere. Dette forenkler kommunikasjonen og reduserer mulighetene for misforståelser. Overfor alle ledd i byggeprosessen – fra arkitekt til håndverker – bistår våre fagfolk med informasjon om Icopal produktene og tekniske løsninger.

Kontaktpersoner

IcopalTak består av åtte avdelinger med over 200 taktekkere som dekker store deler av landet. Våre håndverkere er kjent for å levere flate tak av høy kvalitet. Her kan du filtrere på funksjon og finne riktig kontaktperson for deg. 

Du kan også finne din nærmeste avdeling her

Våre avdelinger

Serviceleder

Kurt Mikkelsen Skjørestad
Serviceleder
Rune Kolstad
Serviceleder
Arne Marcus Olsen
Serviceleder
Kristoffer Lund
Serviceleder
Gisle Melaas
Serviceleder

Prosjektsekretær

Gro S. Halle Lund
Prosjektsekretær

Salgsorganisasjon

Jon Bjørgul
Avdelingsleder/ Salgssjef
John Christian Thrane Nielsen
Salgssjef Øst
Jörg Müller
Kalkulator
Eivind Bjaanes
Kalkulatør

Prosjektleder

Ståle Wangen
Senior Prosjektleder
Esten Kildal
Prosjektleder
René Fjelltvedt
Prosjektleder
Daniel Kania
Prosjektleder
Ole Henry Brekke
Prosjektleder
Amund Grytting
Prosjektleder
Andreas Strøm
Prosjektleder
Thomas Kåsbøll
Prosjektleder
Chrisitan Aas
Prosjektleder

Senior Prosjektleder

Anders Sæterdal
Senior Prosjektleder

Regions- og Avdelingsleder

Atle Berg
Avdelingsleder Midt-Norge
Lars Andreas Vassbotn
Avdelingsleder Agder
Håkan Wikstrøm
Avdelingsleder Vestfold/Telemark
Eivind Bondhus
Avdelingsleder Vestlandet

Driftssjef

Arle Gausel
Driftssjef