Vi legger vekt på personlig kontakt

IcopalTak AS har 8 avdelinger og 200 ansatte i Norge.
Dette gjør oss til en av landets største takentreprenør, målt i omsetning og menneskelige ressurser.


I IcopalTak tilstreber vi en flat organisasjon med korte beslutningsveier. Aksepterer du et tilbud fra oss, vil du kun ha èn person å forholde deg til når prosjektet skal gjennomføres. Din kontaktperson er vår prosjektleder, som er mellomleddet mellom deg som kunde og våre fast ansatte taktekkere. Dette forenkler kommunikasjonen og reduserer mulighetene for misforståelser. Overfor alle ledd i byggeprosessen – fra arkitekt til håndverker – bistår våre fagfolk med informasjon om Icopal produktene og tekniske løsninger.

Kontaktpersoner

IcopalTak består av åtte avdelinger med over 200 taktekkere som dekker store deler av landet. Våre håndverkere er kjent for å levere flate tak av høy kvalitet. Her kan du filtrere på funksjon og finne riktig kontaktperson for deg. 

Du kan også finne din nærmeste avdeling her

Våre avdelinger

Regions- og Avdelingsleder

Morten Berg
Avdelingsleder
Lars Andreas Vassbotn
Avdelingsleder Agder
Håkan Wikstrøm
Avdelingsleder Vestfold/Telemark
Eivind Bondhus
Avdelingsleder Vestlandet
Vidar Johannessen
Avdelingsleder
Atle Berg
Avdelingsleder Midt-Norge

Prosjektleder

Esten Kildal
Prosjektleder
René Fjelltvedt
Prosjektleder
Andreas Strøm
Prosjektleder
Daniel Kania
Prosjektleder
Ole Henry Brekke
Prosjektleder
Harald Edvardsen
Prosjektleder
Ståle Wangen
Senior Prosjektleder
Tommy Fallet
Prosjektleder

Senior Prosjektleder

Ottar Venemyr
Senior Prosjektleder
Anders Sæterdal
Senior Prosjektleder

Salgsorganisasjon

John Christian Thrane Nielsen
Salgssjef Øst
Jon Bjørgul
Salgssjef Norge

Servicekoordinator

Thomas Kaasbøll
Servicekoordinator

Driftssjef

Arle Gausel
Driftssjef

Serviceleder

Bjørnar Holm
Serviceleder
Kurt Mikkelsen Skjørestad
Serviceleder
Oddbjørn Burø
Serviceleder

Prosjektsekretær

Gro S. Halle Lund
Prosjektsekretær