Sikre bygningen mot radon med godkjente produkter

Radonsikring er i dag et krav i nye bygg (TEK10). IcopalTak sikrer at du kan være trygg på at radonholdig jordluft ikke trenger inn i konstruksjonen. Konsentrasjonen av radon i norske hus er blant de høyeste i verden. Man beskytter seg mot radon ved å legge en radonmembran i grunnen under bygget. Det er enklest og rimeligst å beskytte seg mot radon hvis det gjøres allerede i byggefasen, og vi anbefaler derfor å gjøre dette under oppføring av nybygg.

Radonsperrene og radonbrønnene IcopalTak bruker har teknisk godkjent fra SINTEF Byggforsk. Radonsperrene kan plasseres flere steder i konstruksjonen, og sørger for effektiv tetting mot gass og fukt fra grunnen. Radonsikringen sikrer at radon i luften ikke overstiger grenseverdien på 200 Bq/m3, som er satt av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.
 
Radonmembraner deles inn i tre bruksgrupper, basert på hvor de plasseres. Bruksgruppe A monteres nede i byggegropa under alle konstruksjoner og fundamenter, men med lufttett tilslutning mellom radonmembranen og bygget. Bruksgruppe B plasseres mellom drenssjiktet og gulvet, og skjer på avrettet underlag sammen med isolasjon. Bruksgruppe C monteres på avrettet betongplate eller lignende til klemt og klebet/forseglet tilslutning mot konstruksjoner og gjennomføring.

Radonsperrer fra Icopal

RMA 1200
Icopal RMA 1200 er en 1,2 mm. TPO-membran som sveises med 100 mm. overlapp i skjøt. RMA 1200 legges direkte i byggegropa, noe som gir færre gjennomføringer av ledninger og rør og reduserer risikoen for utettheter. RMA 1200 kan skreddersys etter ønsket mål, og er godkjent i bruksgruppe A og B.
 
RMB 400
 
RMB 400 Radonsperre er en tolags LD-polyethylenmembran armert med ekstra sterkt nett av polyestertråder for å gi høy strekk- og rivestyrke. RMB 400 er godkjent i bruksgruppe B og C.

 
Blackline 1000
 
Blackline 1000 Radonsperre er en tykk LD-polyethylenmembran uten armering. Skjøtes med Icopal Skjøtebånd eller sveises ved hjelp av varmluft eller extrudersveising. Blackline 1000 er godkjent i bruksgruppe B og C.

 
Base Radonsperre

Base Radonsperre er en tykk, fleksibel og sveisbar asfaltmembran. Sveises med varmluft eller åpen flamme. Denne sperren er ideell å bruke når det er kuldegrader under legging. Icopal Base Radonsperre er godkjent for montering i bruksgruppe A, B og C.

Ta kontakt med oss for hjelp til radonsikring.

Kontakt oss!

Har du et prosjekt du planlegger, eller ønsker en befaring på taket ditt?

IcopalTak hjelper deg med å ta de smarteste takvalgene. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Skriv kort hva henvendelsen gjelder