Riktige valg i et tøffere klima

Icopals takgaranti er for byggeiere som forstår at riktige produkter tekket av erfarne fagfolk gir størst trygghet og lavest mulig kostnad på taket over tid. Hensikten med Pluss Garantien er tredelt:

  • Den skal belønne de som tar riktige valg i et klima som blir stadig tøffere
  • Det skal skapes en større bevissthet rundt de store kvalitetsforskjellene på takbelegg
  • Ønsket er å motvirke en negativ trend der kortsiktige innkjøpsbeslutninger vektlegges fremfor langsiktige gode løsninger

 
Icopal Pluss Garanti tilbys kostnadsfritt og skal gi kundene forutsigbarhet og lavere kostnader over tid – og ikke minst: Færre bekymringer. Garantien tilbys på nye, samt rehabilitering, av flate og svakt hellende tak. Icopal AS garanterer for både produkt og utførelse i hele garantitiden. Om det i garantiperioden oppstår utettheter vil Icopal AS og Team Icopal utføre eller besørge nødvendige reparasjoner av takbelegget, fra og med isolasjonslaget og opp.

8-20 års garanti


Kombinasjonen av faglig tyngde, kunnskap om hvilke valg som er klokest, og de fremste kvalitetsproduktene gjør at Icopal trygt kan gå mye lenger i sine garantier enn noen andre aktører. Garanti tiden avhenger av hvilke produktsystem som blir valgt, og gir følgende dekning:

For at Pluss Garantien skal være gyldig kreves jevnlig inspeksjon av taket, og minst to ganger i året.

Service og vedlikehold. 

Trygghet for byggets viktigste fasade


Icopal pluss garantien er for:

  • Byggeiere som ønsker riktig løsning, trygghet og forutsigbare kostnader
  • Entreprenører som ønsker å levere de mest kvalitetstunge leveransene
  • Arkitekter og ingeniører som ønsker de beste føringene for sine prosjekter
  • Vedlikeholds- og driftsansvarlige som ønsker en problemfri hverdag

 
Markedets ledende kvalitetsprodukter montert korrekt er den viktigste forutsetningen for å få et perfekt fungerende tak. Team Icopal følger standarder og oppfyller kvalitetskrav på det vi mener er markedets beste tekkemetode. Kjeden dekker hele landet og består av nærmere 30 profesjonelle takentreprenører.

Finn din takentreprenør.

Icopal Pluss Garanti
Produktsystem PLUSS GARANTI
Monarplan FM 1,6 mm 8 år
Icopal Mono PC (ett lag) 15 år
2-lag, Icopal Base og Icopal Top 20 år

Kontakt oss!

Har du et prosjekt du planlegger, eller ønsker en befaring på taket ditt?

IcopalTak hjelper deg med å ta de smarteste takvalgene. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Skriv kort hva henvendelsen gjelder