Grønne tak mot ekstremvær

Vi bor stadig tettere, og flere utbyggere utnytter takflaten for å skape et grønt pusterom i byen. Grønne tak absorberer overvann fra ekstremnedbør, og velges hyppig til miljøvennlige byggeprosjekter som skal oppnå sertifiseringer som BREAAM-NOR eller LEED.
 
Torvtak har i tillegg lang tradisjon på hyttetak i Norge, og privatpersoner bosetter seg i funkishus over hele landet. Også her er grønne tak et godt og vakkert alternativ.
 
IcopalTak tekker og reparerer grønne tak, både på næringsbygg, i borettslag og på private hus og hytter.

Ulike typer grønne tak

Vi deler grønne tak inn i ekstensive, semi-intensive og intensive.

Ekstensive grønne tak: Sedum-tak
Ekstensive grønne tak brukes på lette takkonstruksjoner, hvor taket ofte dekkes av en sukkulent-plante som kalles sedum (bergknappslekten). Taket ser svært vakkert ut, men det er ikke mulig å gå på det. Anbefalt takhelling for sedum-tak er 2 – 27 grader, samt en byggehøyde på 40 mm. Underlaget må være en rettvendt løsning, og IcopalTak anbefaler alltid asfalt takbelegget Icopal 2-Lag for lengst mulig levetid. Sedum har lav vannabsorbasjonsevne med en lagringskapasitet på 20 liter per kvadratmeter. Det tilsvarer 2 mm. nedbør. Totalvekten på et sedum-tak er ofte ikke mer enn 50 kg.  
 
Ekstensive grønne tak har lavest vekt av de tre variantene, og krever minst vedlikehold.
 
Intensive grønne tak: Takhager
Det intensive grønne taket er for bygg hvor det skal etableres en fullverdig takhage, med trær, planter og oppholdssteder. Her legges det konstruksjon, isolasjon, tekking og et beskyttelsessjikt. IcopalTak anbefaler alltid et påstøpsjikt på 50 – 70 mm. for å redusere risikoen for at man spar ned til konstruksjonen ved planting av vekster. Jordsjiktet er på opptil 400 mm. – og taket kan ha opptil 1000 kg. i vannmettet tilstand.
 
Intensive grønne tak krever i likhet med en hage stell og vedlikehold, og veier mest av de tre alternativene.
 
Semi-intensive grønne tak: Takterrasser 
Semi-intensive tak er typiske torvtak, og brukes også som løsning på flate tak hvor man kun skal legge gressplen eller belegningsstein. Det vil si at løsningen er et godt valg for bygg hvor det skal etableres en takterrasse med en plen og noen vekster. Et semi-intensivt grønt tak har en solid tekking, hvor et jordsjikt på 120 – 250 mm. legges over. Taket kan veie opptil 200 kg. i vannmettet tilstand.
 
Semi-intensive grønne tak er dermed en mellomting av ekstensive og intensive grønne tak.
 

Viktig med prosjektering av grønne tak

Prosjektering av grønne tak er svært viktig. IcopalTak hjelper til med prosjektering, og anbefaler løsning basert på type konstruksjon, funksjon og beliggenhet. Utførelsen består av tekking, isolering og beskyttelses-knotteplast, slik at taket er rustet for vegetasjon og eventuell møblering. For eksisterende bygg må takkonstruksjonen alltid kontrollberegnes for den ekstra belastningen et grønt tak innebærer. For semi-intensive og intensive grønne tak er tilleggsvekten ofte så stor at den bærende takkonstruksjonen som oftest må forsterkes.

Planlegger du et grønt tak?

Taktekkerne i IcopalTak har lang erfaring med grønne tak, og hjelper deg gjerne. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Image
placeholder

Kontakt oss!

Har du et prosjekt du planlegger, eller ønsker en befaring på taket ditt?

IcopalTak hjelper deg med å ta de smarteste takvalgene. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Skriv kort hva henvendelsen gjelder