Økt trygghet med Norges fremste taktekkere

IcopalTak leverer service og vedlikehold som er skreddersydd for ditt flate tak. Med en vedlikeholdsavtale fra IcopalTak får du en beskyttelse som sikrer at taket tåler et klima som stadig blir tøffere. Jevnlig ettersyn fra fagkyndige personer gir deg god kunnskap om tilstanden til byggets viktigste fasade. Fordelene med en service- og vedlikeholdsavtale er mange:

 • Byggeier får trygghet og lavere kostnader over tid.
 • Vedlikeholds- og driftsansvarlig får kunnskapen som gir smartere beslutninger.
 • Et samarbeid med Norges mest erfarne takspesialister gir trygghet og lavere kostnader.

Dette inneholder vår vedlikeholdsavtale:

 • Kontroll av taktekking
 • Kontroll av slitasje på takets overflate
 • Avdekking av eventuelle skader
 • Kontroll av gjennomføringer, detaljer og beslag
 • Rengjøring av sluk
 • Utbedring av svake punkt som forebyggende arbeid
 • Tilstandsrapport med sjekkliste

Merk at egne avtaler må inngås for rengjøring av tak og takrenner, samt utførelse av snørydding på vinterstid. Dette er ikke inkludert i vedlikeholdsavtalen.

Jevnlige takinspeksjoner gir:

 • Tryggere tak og økt levetid
 • Færre bekymringer
 • Lavere kostnader over tid
 • Fravær av negative overraskelser på taket (forårsaket av slitasje over tid)
 • Større avkastning på investeringene i egen eiendomsmasse
 • Visshet om at man møter alle lover, krav og regler på taket

 

Grundig dokumentasjon med IcopalTak

På taket kan større skader fort medføre mange millioner kroner i utbedringer. Oppdager man derimot skadene tidlig, kan reparasjonene beløpe seg til mindre summer som knapt merkes på driftsbudsjettet. Vedlikeholdsavtaler er for de med bevisste og ansvarlige eierskap til sine eiendommer. Våre inspeksjoner gir grundig dokumentasjon, anbefalinger som gir trygghet og lavere kostnader, og vissheten om at lover, krav og regler følges.
 
Alle som eier eller drifter og forvalter et næringsbygg, bør alltid kunne dokumentere tilstanden på taket. Dette gjøres med ekspertkunnskap som oppdager utfordringer før de blir store problemer. Det å forutsette at taket er tett og i forskriftsmessig stand kan være en kostbar feil. Vi er tryggheten du behøver for at taket er tett gjennom hele byggets levetid. Smarte eiere og forvaltere av eiendommer setter proaktivt vedlikehold i system fra først stund.

Arbeidslag fra icopaltak
Vedlikehold av nye flate tak

Også på nye tak vil det lønne seg og ha et system for vedlikehold. Grundig og dokumentert vedlikehold bidrar til tak som varer lenger, og man kan avdekke slitasje og skader på taket før kostbare problemer oppstår. Taket er den delen av bygget man gjerne har minst kontroll på, og de færreste har fagkunnskapen eller spesialverktøyene til å avdekke underliggende feil og mangler. «Ute av syn, ute av sinn» er en kostbar holdning. Alle som har kjøpt ny bil vet at det lønner seg å følge serviceintervallene. Slik er det også med taket. Jo fortere man innarbeider gode rutiner, desto lavere blir kostnadene over tid. I korte trekk innebærer dette at våre takeksperter jobber under en avtale med faste intervaller på inspeksjon. Her gjør de forefallende vedlikehold og utarbeider en tilstandsrapport som dokumenterer tilstanden på taket. Vi gir også råd om smarte utbedringer som gir best lønnsomhet over tid. Mindre reparasjoner kan utføres i forbindelse med inspeksjonen ved behov og etter avtale.
 
Icopal anbefaler én inspeksjon i året for tak med tekking som er under seks år. For tak som er eldre enn seks år, er det fornuftig med inspeksjoner hver høst, og hver vår. Ved mistanke om skader eller særlig slitasje kan det være klokt med ekstra befaringer.
 

Taktekking på Powerhouse i Trondheim
Markedets fremste taktekkere

Våre fagfolk har lang erfaring med å dokumentere tilstanden på flate tak. De følger en standard basert på erfaringer og kunnskap høstet fra titusenvis av næringsbygg over hele landet. De viktigste verktøyene er grundige sjekklister, fuktmålere, utstyr for termografering, og alt annet som er nødvendig for å fastslå tilstanden på taket. Vi utfører også enkle vedlikeholdsoppgaver på takflater og ved sluk, renner og nedløp. 
 

 

BMI brand - ferdig med jobben

Våre avdelinger

Alle våre avdelinger tilbyr service- og vedlikehold. Finn din lokale avdeling her.

Image
placeholder

Kontakt oss!

Har du et prosjekt du planlegger, eller ønsker en befaring på taket ditt?

IcopalTak hjelper deg med å ta de smarteste takvalgene. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Skriv kort hva henvendelsen gjelder