Som en av landets største eiendomsforvaltere er Forsvarsbygg bevisst sitt ansvar for å sikre en miljøriktig utvikling innen egen bygg- og anleggsvirksomhet, med særlig fokus på tiltak innen klima, energi, avfall, og innen forurensning og støy. I utbyggingen av den nye kampflybasen på Ørlandet har innkjøps- og leverandørbeslutningene hatt fokus på å redusere energibruk og klimagassutslipp, og sikre mindre forurensning og støybelastning.

-Det har vært viktig å ta valgene som gir best beskyttelse og lavest mulig kostnader over tid. Det er store verdier under disse takene som må beskyttes på beste måte, og da er solide tak viktig, sier Knut Frode Marthinsen i Forsvarsbygg.

Marthinsen er en av prosjektlederne på utbyggingen, og har vært ansvarlig for å beskrive løsningene til taktekkingen.

– Vi har vært opptatt av å ta miljøriktige valg gjennom hele prosjektet og ønsker å etterleve vårt ansvar som grønt fyrtårn-virksomhet. For oss er det en vinn-vinn situasjon at det mest robuste taket også bidrar til å nøytralisere utslipp av klimagasser, sier Marthinsen.

Robust tak som nøytraliserer klimagasser

IcopalTak fra Team Icopal-kjeden har tekket til sammen 19 000 kvadratmeter tak på Ørlandet, fordelt på et vedlikeholdsbygg og et skvadronbygg. Det minste bygget har fått en 2-lags asfaltløsning med Icopal Base og Icopal Top, mens vedlikeholdsbygget på 12 000 kvadratmeter er utstyrt med to lag av miljøløsningen Noxite. Byggene har i tillegg en sveiset dampsperre som i effekt gir tre lag med tekking, og den best mulige beskyttelsen på byggets viktigste fasade.

-Løsningene Forsvarsbygg har valgt er de beste og mest robuste som finnes. Vi er særlig entusiastisk for at de har valgt et takbelegg som nøytraliserer klimagasser og sikrer lavere vedlikeholdskostnader over tid. Utbyggingen på Ørlandet er nok et eksempel på at byggeiere og utbyggere i offentlig sektor setter standarden i byggenæringen, sier Andreas Fritzsønn, administrerende direktør i BMI Norge.

Fritzsønn påpeker at valg av robuste løsninger også er bærekraft i form av smart ressursbruk i praksis, fordi man får mye lengre levetid på taket før det må byttes.

Fritzsønn trekker frem Noxite som det produktet i BMI Icopals sortiment som han er mest stolt av. Takbelegget er behandlet med teknologi som renser luften ved hjelp av vind, sol og regn, og kan redusere mengden sur nedbør og klimagassproblemer. Dette vil være viktig med tanke på at kampfly ifølge Forsvarets forskningsinstitutt er den største forbrukeren av drivstoff, og Noxite er med på å nøytralisere nitrogendioksid-partikler (NOx) i luften.

Om miljøløsningen Noxite

Noxite er dekket med et granulat som nøytraliserer skadelige NOx-partikler i luften. NOx er en samlebetegnelse på forurensende gasser som består av nitrogen, oksygen, NO og NO2. De største kildene til utslipp av slike gasser er bil- og båttrafikk og industri, og NOx kan føre til luftveissykdommer, giftig bakkenært ozon, sur nedbør og forverring av klimagassproblemet. Titandioksid-granulatet på Noxite takbelegget fungerer som en katalysator i en prosess hvor NOx-partikler omdannes til ufarlig nitrat. Dette skjer når ultrafiolette stråler fra solen treffer taket og nøytraliserer over 85 prosent av partiklene før de vaskes vekk av regnet. Denne rensende effekten varer hele takets levetid.

Vil du vite mer om Noxite? Les mer på denne siden, eller ta kontakt med din nærmeste IcopalTak-avdeling.