Når tak er mer enn bare et tak

2021-08-30 Nyhet
Grønne tak i Eufemias hage

Flate tak skal være flotte, skape glede og løse problemer. Her er tre gode eksempler på det.

Husker du den ikoniske reklamen for Kinderegg der det ble hevdet at produktet innfridde tre ønsker på én og samme tid? På samme måte må det nå tenkes når flate tak skal prosjekteres og tekkes. 

- Et tak skal ha mange nyttige funksjoner, og beskytte, berike og begeistre. Det fordrer at eiendomseier, prosjekterende ledd og entreprenør etterspør og velger kvaliteten som gjør at takene tåler belastningen de skal håndtere de neste tiårene, sier Malin Bryntesson som leder IcopalTak. 
Hun mener flere må forespørre kvalitet i anbudene, og velge tolags-taktekking på bygg hvor kravet til mekanisk innfesting er svært høyt, og der takflater skal fungere som en terrasse, hage eller parkeringsplass, kanskje senere skal romme solcelle-anlegg eller lignende. 

Bærekraftig og lønnsomt

Bryntesson fremhever viktigheten av grunnprinsippene «bedre», «lengre» og «smartere» når det skal bygges nytt-, eller rehabiliteres.

- Vi må alle finne smartere måter å bruke mindre ressurser, og foretrekke det som gir høyest kvalitet i utførelse og resultat. Det mest bærekraftige tilbudet er gjerne billigst over tid fordi desto bedre kvalitet du velger på taktekkingen, jo lenger er det til neste gang taket må byttes og/eller repareres, sier Bryntesson.

Hun fremhever at det er viktig å utnytte takflatene smartere i byområder hvor flere skal bo på et mindre geografisk område. Grønne tak og fasader bidrar til mindre energiforbruk til oppvarming og avkjøling, og gir en mer energieffektiv bebyggelse. 

- Disse positive aspektene kommer i tillegg til at tak kan produsere energi, brukes til å dyrke mat og være til hygge, og fordrøye nedbør slik at problemet med overvann reduseres i byene, sier hun. 

Tre smarte og flotte tak


IcopalTak har avdelinger som virker over hele landet, og er den mest komplette leverandøren til kompakte flate konstruksjoner. 

- Erfaringen vi har, og ryktet vårt for kvalitet fører til at det er gjerne de samme kundene som kommer om og om igjen, sier Bryntesson.


Hun trekker stolt frem tre eksempler på takets flerfoldige muligheter:

2600 kvadratmeter tak på det flotte nye signalbygget Deichman Bjørvika er tekket med det luftrensende takbelegget Noxite. Dette taket renser luften ved hjelp av sol, vind og regn hele takets levetid. Når UV-stråler fra solen treffer taket, blir over 85 prosent av de skadelige partiklene nøytralisert. Deretter vaskes de bort av regnet. Slik kan bibliotek-taket bidra til å redusere sur nedbør, faktisk i så stor grad at det kompenserer for over 100 000 kilometers kjøring av eldre dieselbiler på ett år.

 

I Bjørvika finner også boligprosjektet Eufemias hage. Her er åtte bygninger formet som en hestesko, bundet sammen av en 1300 kvadratmeter takterrasse som dekker hele takflaten. Hagen fungerer som en grønn lunge for beboerne, og inneholder vegetasjon fra øyene i Oslofjorden. I følge arkitektenes beskrivelser legger taket til rette for bevertning og spising, sosialt samvær, dyrking av mat, lek for barn, og tilgang til sol og luft. Hagen er delt inn i soner som parsellhager, private avlukker, kjøkken, grill og lekeareal. Eufemias hage var det første norske boligprosjektet som som oppnådde BREEAM-NOR Very Good i gjennomføringsfasen. 

 

Norges kampflybase på Ørlandet er 12 000 kvadratmeter tekket med Noxite som renser luften, og i tillegg er øvrige 7000 kvadratmeter tekket med et robust tolags-system. Utbygger Forsvarsbygg var i innkjøpsfasen bevisst på å ta valgene som reduserer energibruk og klimagassutslipp, som ga best beskyttelse for de store verdiene under taket, og som sikret lavest mulig kostnader over tid. Byggene har i tillegg en sveiset dampsperre som i effekt gir tre lag med tekking, og den best mulige beskyttelsen på byggets viktigste fasade.

- Riktige valg til materialer og solid utførelse er eneste farbare vei. Vi behøver et krafttak for å få på plass smartere og bedre løsninger for klima, miljø og for å få ned byggenes driftsutgifter. Det handler om kunnskap, holdninger og erfaringsutveksling. Vi bidrar gjerne i alle typer diskusjoner som skaper større bevissthet rundt takenes unike muligheter, avslutter Bryntesson.

IcopalTak hjelper deg med å ta de smarteste takvalgene. Ta kontakt for en uforpliktende prat.