Malin utfordres av sine ansatte - hver eneste dag

2021-08-30 Nyhet
Malin Bryntesson er daglig leder i IcopalTak

Kvalitet i utførelse og deling av mer tak-kunnskap i byggenæringen. Det er nøkkelen for hvordan en uheldig utvikling i antallet skader på flate konstruksjoner skal reduseres.

Etter et halvt år i jobben er ikke Malin Bryntesson i tvil: Det å bli daglig leder for takentreprenøren IcopalTak var akkurat så spennende og lærerikt som hun så for seg. Hun tok over ansvaret for selskapet i februar 2021, og målet var tydelig fra første dag:
– Vi skal alltid anbefale de løsningene som er best over tid, og foretrekke oppdragene der vi er trygge på at kvaliteten blir god nok. I vår bransje er det slik at resultatene står der i lang tid etter vi er ferdig. Derfor skal vi være stolte over alle jobbene vi har gjort. Disse holdningene preger alle valg vi tar i selskapet, sier Bryntesson.
Bedriften har over mange tiår bygd systemer, regler og rutiner som fører til at takene tekkes med høyest mulig kvalitet.

Vil du vite mer om en av landets største takentreprenører? Finn ut mer her.

Blir konstruktivt utfordret av de ansatte


I løpet av de første seks månedene i jobben brukte Bryntesson mye tid på å bli kjent med de ansatte på de mange avdelingene rundt omkring i Norge. Hun er mektig imponert over fagkjærligheten hos taktekkerne.

- IcopalTak er en stolt bedrift med erfarne taktekkere som hele tiden ønsker å levere så grundig og skikkelig som mulig. Når jeg blir konstruktivt utfordret av mine kolleger så er det gjerne på de tingene vi burde gjøre for at lista skal legges enda høyere, sier hun stolt.

Derfor har hun også fått seg noen nye kjepphester, og ønsker å bidra til at flere tar valg som fører til solide tak. Både fordi kvalitet er det mest bærekraftige over tid, og fordi det også er mest rasjonelt.

- Høy kvalitet på system og utførelse er den beste oppskriften for lønnsomhet over tid. Det gir lavere kostnader for eiendomseier, og det fører til langt færre reklamasjoner til entreprenør, slår hun fast.

Taktekkeren har aldri vært viktigere


Hun fremhever at selv om de fleste i byggenæringen vet at riktig utførelse er det billigste over tid, tenker fortsatt mange kortsiktig under innkjøp.

- Det er en kjensgjerning at anbud fortsatt tvinger takentreprenører til å levere tilbud på produkter og utførelse med kort utløpsdato. Når garantien til entreprenør opphører, sitter eiendomseier igjen med «Svarte-Per». Eiendomseier bør derfor være langt mer konstruktivt kritisk til kvaliteten på det som legges på byggets viktigste fasade, sier hun.

Hun mener derfor at viktigheten av taktekkeren som rådgiver vokser frem, hvor vedkommende har en fagkunnskap som kvalitetsbevisste prosjektledere bør lytte til.

- Jeg opplever stor fagstolthet blant mine kolleger. De er ekstremt opptatt av at jobbene skal gjøres skikkelig, og vi ser ofte at de ønsker å dele sin fagkompetanse med kunder og oppdragsgivere. Vi har et felles ansvar i næringen for å få ned antallet skader, og den forpliktelsen tar vi på alvor ved å utfordre våre kunder i beste mening, sier hun.

Det regner mye mer


SINTEF Byggforsk publiserte i februar 2021 en undersøkelse som viser at andelen nedbørsskader er på vei opp, og da særlig på kompakte flate tak og terrasser. Det har de avdekket etter å ha sammenlignet skader på norske bygg de siste fire årene, med skadestatistikk fra perioden 1993-2002.

- Denne undersøkelsen bør alle i byggenæringen sette seg inn i. Selv om antallet skader er likt i perioden, er andelen skader fra nedbør nesten doblet. Det er viktige tankekors som bekrefter mitt poeng om taktekkerens rolle i dagens byggenæring. Det er ikke noe problem å bygge tette flate konstruksjoner, så lenge riktig håndverker og kvalitetsmaterialer velges, sier Bryntesson.

I tillegg viser SINTEFs tall at tre av fire byggskader skyldes fukt, der nedbør er hovedsynderen i 40 prosent av tilfellene. Statistikk presentert av Miljødirektoratet viser at vi siden 1990 har 20 prosent mer nedbør i Norge, og de seneste årene har det blitt mer intense nedbørsmengder ved at regn og snø kommer kraftigere og hyppigere. I 2020 fikk vi eksempelvis 26 prosent mer nedbør enn normalt.

- De som eier, prosjekterer, bygger og drifter må forstå at taket ikke er stedet der kompromissene skal tas. Det er der skadene kan få størst negative konsekvenser, sier hun.

Flere skader på flate tak


Nevnte undersøkelse fra SINTEF Byggforsk er særlig interessant for takentreprenørene, fordi det nå oppdages flere skader på flate tak.

- Her kommer det frem at skader på flate kompakte konstruksjoner utgjør rundt 75 prosent av tilfellene. Før var det skrå tak som var hovedsynderen. Det er viktig innsikt som bekrefter viktigheten av investeringene vi legger inn i å utvikle bedre produkter og systemer.

Bryntesson fremhever en stor boligutbygger som ikke opplever reklamasjoner på takarbeidet etter at de signerte en fast rammeavtale med IcopalTak.

- De har vist oss statistikk før og etter de inngikk avtale med oss. De sier selv at de sparer mye penger på å velge skikkelig håndverk, sier hun stolt.

IcopalTak jobber kontinuerlig med forbedringer innen kvalitet og kunnskap, og etterlatt inntrykk skal være at selskapet er den som setter nye standarder i bransjen.

- Jeg er ikke redd for å si at vi skal være de beste. Tryggheten min ligger i at jeg aldri har jobbet for en bedrift med så mange kunder som kommer igjen og igjen. Kvalitet ligger i ryggmargen til våre ansatte, og vi prøver å påvirke kundene til å velge de beste og mest riktige løsningene for byggets viktigste fasade, sier hun.

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt. Kom i kontakt med kvalitetsbevisste fagfolk her.