Forenkler konsern-strukturen i BMI Norge

2021-04-06 Pressemelding
branding cubes

Siden fusjonen mellom Braas Monier og Icopal i 2018 har den norske delen av virksomheten vært delt i flere forskjellige aksjeselskap. Fra september 2020 er merkevarer som Icopal, Zanda, Monier og AeroDek samlet i én og samme juridiske enhet.

- For våre kunder og partnere har dette ingen praktisk betydning. Endringen skjer for å forenkle driften. Det påvirker ingen avtaler eller relasjoner, sier Andreas Fritzsønn, administrerende direktør i BMI Norge AS.

Handelsvirksomheten samles i BMI Norge AS, takentreprisevirksomheten forblir i IcopalTak AS, og produksjonen flyttes til BMI Produksjon Norge AS.

- Produksjonsvirksomheten er da vår skifergruve i Valdres og fabrikken som produserer betongtakstein i Årdal, sier Fritzsønn

Andreas Fritzsønn

Del av en større endring

For BMI-konsernet har de siste årene vært preget av store endringer etter fusjonen mellom Braas Monier og Icopal i 2018.

- Vi har endret navn på enkelte av de mest kjente merkevarene i byggebransjen, vi har satt inn en ny ledergruppe, og jobber iherdig med å sikre at BMI Norge tar en lederposisjon i markeder som er preget av store og fundamentale endringer, sier Fritzønn.

Forenklingen i driften skal gjøre det enklere å forholde seg til våre ulike enheter.

- Vi antar at dette oppfattes positivt internt og eksternt, sier Fritzsønn.

Endringen medfører riktignok små endringer i våre rutiner for mottak av fakturaer fra våre
leverandører. Dette er kommunisert direkte til virksomhetene dette gjelder.