5 viktige valg for tette, flate tak

2021-08-27 Nyhet
Taktekkere fra IcopalTak

For at et tak skal vare i 50 år, må vi bli flinkere til å dele kunnskap. Med disse rådene kan milliarder spares i utgifter knyttet til fukt. 

Det kreves kunnskap og erfaring for at tak skal være trygge, tette og smarte, fremhever Malin Bryntesson. Hun er daglig leder i IcopalTak, den norske takentreprisedelen til verdens største takleverandør: BMI Group. 

- Tak bør alltid bygges så solide og robuste som mulig. Estetikk og funksjon skal gå hånd i hånd. Flate tak er ikke lenger noe som er «ute av syn, ute av sinn». Det skal ha praktiske formål: For å anlegge grøntarealer, for å fordrøye vann, eller for å produsere energi med eksempelvis solceller, sier hun. 

Skal du i gang med et byggeprosjekt? La kvalitetsbevisste fagfolk hjelpe deg.

 

Deler gjerne kunnskap om hva som er best for taket

For å lykkes med målet om tettere tak og færre skader kreves større kunnskapsdeling om hva som er smartest for taket. Da bør de som bygger forstå hva som skaper et trygt tak allerede før anbudet er skrevet. 

– Vi oppfordrer byggeier, de som prosjekterer og entreprenøren å ta en uforpliktende kontakt med IcopalTak i en så tidlig fase som mulig, sier Bryntesson. 

Hun poengterer at de ofte har holdt kurs for sine kunder, som ofte er store entreprenører. 

- Vi er opptatt av å dele kunnskap om hva som er best for hvert tak, uansett om vi vinner anbudet eller ikke. Kravene til takene og belastningene blir stadig større, og skadestatistikken på flate konstruksjoner stiger. Alt dette kan løses med bedre planlegging og smartere valg tidlig i planleggingsfasen, fremhever hun. 

For å få trygge tak som varer i opptil femti år må man ta valg som sikrer denne lange levetiden. Det dreier seg om:

  • Riktige materialer lagt av erfarne taktekkere
  • Løsninger som kan fange opp utfordringer før de blir problem
  • Jevnlig ettersyn og fast vedlikehold
  • Kombinasjonen gjør at taket lever lenge, og byggeier får lavere eierskapskostnader. Med riktig prosjektering fjernes feil før de oppstår, og vedlikeholdskostnadene blir lavere, sier hun. 

Les rådene til teknisk direktør i BMI om hva som skal til for at taket skal være tett og trygt. 

 

Fem smarte valg for taket

5 gode råd fra IcopalTak

Bryntesson løfter frem fem viktige virkemidler som byggeiere og entreprenører bør vurdere for at taket skal bedre motvirke bygningsskader:

Garantier: Reklamasjonsretten til entreprenør er kun fem år. De færreste skader inntreffer så fort. Derfor er det viktig med en garanti både på produktene som er valgt, og for selve arbeidet. De utførende ekspertene i IcopalTak og Team Icopal kan tilby inntil 20 års garanti. Lengden på garantien bestemmes av materialvalg og utførelsesmetode

Seriøse fagfolk: IcopalTaks omdømme er bygd opp over flere tiår gjennom å gi råd om hva som er mest riktig for taket over tid, og ved å unngå jobbene der premissene ikke er til stede for at taket skal holde vann – bokstavelig talt. Selskapet opplever at taktekkerne og prosjektledere i større grad brukes som rådgivere, og en høy grad av omsetningen kommer fra kunder som opplever det unaturlig å velge andre takentreprenører. 

Riktig kvalitet, første gangen: Løsningene som gir høyest kvalitet over tid er billigst når de prosjekteres inn så tidlig som mulig. Naturligvis koster kvalitetsmaterialer og bedre håndverk mer ved anskaffelse, men lønnsomheten blir større over tid fordi eiendomseier slipper kostbare og unødvendige reparasjoner. 

Service og vedlikehold: På flate tak er det alltid en risiko for at små skader kan utvikle seg til store og kostbare problemer. Derfor anbefales en service- og vedlikeholdsavtale der IcopalTaks eksperter jobber under en avtale med faste intervaller på inspeksjon. Her gjør de forefallende vedlikehold, utarbeider en tilstandsrapport som dokumenterer tilstanden på taket, og gir råd om smarte utbedringer ved behov. Dette har vist seg viktig blant annet på Norges største meieri
 
Ny teknologi: Sammen med Sensor Innovation (SI) tilbyr IcopalTak den mest avanserte løsningen for å oppdage problemer knyttet til fukt og lekkasjer fra taket. Ved å bruke fuktsensorer som kommuniserer med håndholdte enheter som en mobil eller PC, får drifts- og vedlikeholdsansvarlig signal om fuktnivået blir for høyt. På listen over kunder og partnere har SI flere av de største eiendomsbesitterne og mange av de store entreprenørene. 

- Vi vet fra SSB at byggskader hvert år koster 17 milliarder kroner, der 70 prosent er knyttet til fukt. Bedre takvalg kan raskt gjøre noe med denne skjemmende statistikken, og vi ønsker derfor å dele informasjon om hva som er de smarte valgene, avslutter Bryntesson.

Skal du i gang med et byggeprosjekt? La kvalitetsbevisste fagfolk hjelpe deg.