4000 kvadratmeter skal drenere 14300 tonn

2021-08-27 Nyhet
To lag gir tette tak

Derfor bør du vite hvordan flate tak blir best over tid. 

Få i byggenæringen vet mer om tak enn teknisk direktør Vidar Jacklin i BMI (tidligere Icopal, Monier og Zanda). Han har i tiår jobbet for å sikre at norske tak er best mulig rustet til å tåle påkjenningene fire årstider fører med seg, i et arktisk klima som blir våtere og barskere. 

- Jeg har sett det beste og verste på tak over hele landet. Det er nesten aldri problemer når valgte materialer er riktig for formålet, utførelsen er gjort riktig og det har vært gjennomført jevnlig ettersyn og vedlikehold, sier Jacklin. 

Kvalitet er viktig nå som takene skal ha flere formål: Som hage, for å produsere solenergi, eller for å fordrøye regn i urbane områder. 

NVE fremhever at nedbørsmengdene økte med 18 prosent i løpet av forrige århundre, og at mer nedbør nå kommer på kortere tid.

- Det merkes best på takene, og det må byggeiere og entreprenører ta innover seg. Det vil bli flere problemer med overvann. Taket kan løse flere av problemene om anbudene utformes etter hva som er beviselig best både taket selv og kostnadene over tid, sier Jacklin.  


Mer kunnskap på tvers av fagområder 
 


For å illustrere hva taket skal tåle, henviser Jacklin til denne artikkelen fra YR/NRK. Der har statsmeterolog Frode Hassel regnet seg frem til at gjennomsnittlig nedbørsmengde per år i 2018 var på 1107 liter. 

- Ved å gange dette opp mot antall kvadratmeter på taket, eksempelvis 4000 kvadratmeter på et stort næringsbygg, ser vi at taket må drenere 14300 tonn nedbør hvert år. Da skal de som eier, prosjekterer, bygger og drifter bygget være trygge på alt er forskriftsmessig, sier Jacklin.

Kunnskap på tvers av fagområder er nøkkelen. Det handler om at beslutningstagere med innsikt og erfaring setter seg ned sammen med fagfolk for å sikre at takene holder høyest kvalitet over tid.

- Når alle har takets beste interesser i fokus vil man enes om produktene og metodene som er best for hvert enkelt tak. Det handler om å ha kunnskapen til å anbefale og ekspertisen til å velge det som er det beste over tid, fremhever han. 

 

To lag vil alltid være best

 

- En dyrere løsning i innkjøp vil bli billigst for eiendomseier og ofte kan det bidra til at jobben gjøres raskere, fremhever han.  

Hva som er riktig for det enkelte taket vil variere. 

- Det handler om hvor taket er, hva det skal brukes til og hva slags belastning det skal tåle. 

I bunn ligger en del faste kostnader knyttet til å det å komme i gang med arbeidet, materialer som isolasjon og ikke minst jobben med det første laget.

- Det vil det være det samme uansett hvilken metode som velges, påpeker Jacklin.

For prosjekter i bynære områder der belastningen kan- og gjerne skal være stor, vil Jacklin nesten alltid anbefale tekking med to lag. 

- Det blir naturligvis tettere og mer robust, både ved installasjon og i årene som følger. Lagene sveises sammen til å bli en homogen masse, og tekkingen blir mye tettere.

IcopalTak hjelper deg med å ta de smarteste takvalgene. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

 

Dobbel beskyttelse – også på de mest utsatte stedene

 

Når man derimot velger ett lag blir tekkingen tynnere.

- Med rett utførelse er også ett lag tett, men utfordringen er mekaniske belastninger underveis og skader påført i utførelsen bidrar til å skape risiko for lekkasjer, sier Jacklin.

Han ser ofte tak som må repareres etter kun få år. Da er kostnaden mye høyere enn om en bedre løsning ble valgt i utgangspunktet. Særlig fordi byggeiers reklamasjonsrett bare er fem år.

- Det er ikke mye som ikke varer i fem år. Med to lags tekking har byggeier dobbel beskyttelse på alle kritiske punkter. Det andre laget er ikke spesielt fordyrende, det handler om mengden materialer og tiden det tar å sveise, påpeker han.

Jacklin sier at taktekkerne i IcopalTak og Team Icopal, som er BMIs utøvende ledd, også legger ett lag med både asfalt eller PVC belegg på enkelte tak.

- Dette er gjerne på de største takene der flatene ikke skal ha en ekstra funksjon. Vi prøver også i de tilfellene å få utbygger til å tenke lenger, særlig nå som mange vil ha solceller på takene sine. Da er det lite gunstig å ha en tekking som ikke møter slike belastninger, og byggeier får en ekstrakostnad til ny tekking som burde vært unngått, sier han. 

 

Den utførende vil alltid være viktigst

 

I idretten er det kombinasjonen av utøver og utstyr som skaper det beste resultatet, der utøver alltid er viktigst. Det gjelder også for håndverk som taktekking.

- De beste takene er lagt av tekkere med erfaring og riktig opplæring, sier Jacklin.

Icopaltak styrer unna anbud der pris trumfer fornuft. Jacklin mener at beste medisin er å dele kunnskap med entreprenører, eiendomseiere og byggforvaltere/-driftere om hva taket selv ville valgt.

- Her har vi som bransje et ansvar for å opplyse kundene om hva som er riktig, påpeker han.

Dette særlig i en fremtid med takhager, og solcelleparker. 

- Arbeidskostnaden for å rette opp mangelfull taktekking er høy. Jeg ville aldri valgt noe annet enn to lag dersom jeg eide et flatt tak. To lags tekking bør vare i minimum 50 år, og vi gir garantier på opptil 20 år. Spør oss gjerne om råd i en så tidlig fase som mulig. Det er da vi kan gi rådene som blir best over tid, sier Jacklin. 

IcopalTak hjelper deg med å ta de smarteste takvalgene. Ta kontakt for en uforpliktende prat.